Panelian Kone Oy

Teräsrakenteiden ja teollisuuslaitteiden kumppanisi

Panelian Kone Oy on Länsi-Suomessa toimiva teräsrakenteiden, teollisuusputkien, säiliöiden sekä prosessi- ja painelaitteiden toimittaja. Ammattitaitoinen henkilöstömme ja laaja yhteistyökumppani-verkostomme takaavat projektien sujuvan ja kustannustehokkaan toteutuksen tarjoamalla asiakkaille tarvittavat palvelut ja ratkaisut yksittäisistä tuotteista avaimet käteen -toimituksiin heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti.

Tuotantotilamme Harjavallassa mahdollistaa suurienkin kappaleiden ja kokonaisuuksien valmistamisen konepajalla, jolloin asennuspaikalla suoritettava kokoonpanotyö saadaan suoritettua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Yritystoimintamme peruspilareina ovat vastuullinen toiminta, asiakastyytyväisyys sekä työntekijöidemme ja kumppaniverkostomme hyvinvointi.

Toiminnassamme huomioimme aina työturvallisuus- ympäristö- ja laatuvaatimukset sekä konepajalla että asennustyömailla, jolloin myös asiakkaan vaatimukset ja odotukset näillä sektoreilla täyttyvät. Kantavien teräsrakenteiden valmistukseen meillä on voimassa EN 1090–1(EXC1 –EXC3) mukainen CE-merkintäoikeus.

Teräsrakenteiden valmistus ja asennus

Olemme erikoistuneet tarjoamaan kokonaisvaltaisia teräsrakenneratkaisuja, jotka räätälöidään juuri asiakkaidemme tarpeisiin.

Teollisuusputkistojen, säiliöiden ja paine-laitteiden valmistus ja asennus

Valmistamme asiakkaiden tarvitsemat teollisuusputkistot, kanavistot ja säiliöt vaatimusten mukaisesti.

Teollisuuden kunnossapito- ja asennuspalvelut

Tarjoamme kattavat huoltopalvelut, jotka sisältävät tarvittavien osien valmistuksen, mekaanisen asennuksen ja muut niihin liittyvät palvelut.

ASIAKASPALAUTE

Panelian Kone Oy on meidän pääasiallinen valmistus- ja loppukokonpanokumppanimme hiekan elvytyslaitteen ja siihen liittyvien muiden laitoskokonaisuuksien osalta. Yhteistyömme on ollut varsin läheistä ja sujuvaa aina ensimmäisestä projektista lähtien. Esiin tulleisiin haasteisiin on reagoitu nopeasti ja rakentavasti. Panelian Kone Oy on ollut tukemassa laitteistomme rakenteellista kehitystä tuoden erityisesti valmistusteknistä osaamista käyttöömme. Rakenteelliset ratkaisut on aina pystytty miettimään yhdessä ja toteutus on ollut laadukasta sekä joustavaa. Panelian Kone Oy on myös investoinut tuotanto- ja kokoonpanokapasiteetin nostamiseen vastatakseen kasvuumme. Saamamme palvelu on ollut ensiluokkaista ja kyky joustaa sekä halu ratkaista esiin nousseita haasteita on poikkeuksellisen hyvää.
Heikki Kaasalainen
EVP Delivery, Resand Oy

ASIAKASPALAUTE

Panelian Kone Oy toimii meille teknologiamme keskeisten laitteiden valmistajana ja toimittajana. Tämän lisäksi Panelian Kone Oy on yhdessä kanssamme kehittänyt laitteisiimme liittyvää valmistustekniikkaa ja valmistuksen laadunvarmistusta. Yhteistyö Panelian Kone Oy:n kanssa on ollut keskeisessä roolissa strategiamme mukaisen kasvun vaatimien valmiuksien kehittämisessä. Olemme saaneet hyvää palautetta laitteidemme tuotteistamisen ja tuotehallinnan tueksi. Erityisen arvokkaita ovat olleet myös toimenpiteet laitteidemme valmistuksen sujuvoittamiseksi. Olemme yhdessä linjanneet tavoitteitamme yhteistoiminnan kehittämisessä ja edenneet niitä kohti edistymistä yhdessä seuraten. Kokemukseni yhteistoiminnasta Panelian Kone Oy:n kanssa ovat positiivisia. Palvelu on ollut teknisesti asiantuntevaa, asiakkaan muutostarpeita ymmärtävää ja aina yllättävissäkin tilanteissa ja aikataulupaineidenkin alla, asiallista ja ratkaisuhakuista.
Jarkko Partinen
Dr tech., CTO, Resand Oy
Scroll to Top